Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

                                                              Ansvarsområde                                                        Telefon                                             

Ordförande:   Mats Törnblad                 Kabel-TV, inventarier, belysning, hemsidan, FB       0709-588324 (mobilsvar)

Vice ordför:    Jens Jensen                    Asfalt, avlopp, gemensamhetsgarage, lekplatser     0709-961586

Sekreterare:   Amii Rietz Christensen   Vattenavgifter, snöröjning, grönområden                  0733-321227

Kassör:           Thomas Håkansson       Ekonomi, vattenavgifter                                             0733-425542

Suppleant:      Anna Palmblad

 

Förutom fliken "Kontakt", kan kontakt med styrelsen även göras på e-mail: tygelsjonorra@gmail.com

 

Nycklar till våra 2 förråd finns för utlåning hos ovanstående

 

Ledamöter (representanter från Malmöhus 28):

                        Jan-Erik Lindblad            Asfalt, avlopp

                        Käthe Städhammar         Lekplatser, grönområden

                        Jörgen Pejtersen             Kabel-TV, snöröjning, grindlås, gemensamhetsgarage

                        Robert Persson               Belysning, gemensamhetsgarage,

Suppleant        Vakant