Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

                                                              Ansvarsområde                                                                   Telefon                                  Ordförande:   Mats Törnblad                 Kabel-TV, invent, belysn, sophantering, hemsidan, FB      0709-588324 (mobilsvar)

Vice ordför:    Jens Jensen                    Asfalt, avlopp, gemensamhetsgarage, lekplatser               0709-961586

Sekreterare:   Amii Rietz Christensen   Vattenavgifter, snöröjning, grönområden                            0733-321227

Kassör:           Moreno Tondo                 Ekonomi, vattenavgifter, sophantering                               0723-503400

Suppleant:      Patrik Bårdén

 

Förutom fliken "Kontakt", kan styrelsen även kontaktas på e-mail: styrelsen@tnsinfo.se

 

Nycklar till våra 2 förråd finns för utlåning hos ovanstående

 

Ledamöter (representanter från Malmöhus 28):

                        Jan-Erik Lindblad            Asfalt, avlopp, sophantering

                        Käthe Städhammar         Lekplatser, grönområden

                        Robert Persson               Belysning, gemensamhetsgarage

                        Vakant                

Suppleant        Vakant