Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk även på problematiken med försäkringsbolagen (vid ev. stöld), då platserna inte är avdelade med t.ex. nät.

 

 

  

All laddning är strängeligen förbjuden i våra radgarage, som t.ex. bilbatteri, elbil, elcykel etc, p.g.a. stor brandrisk och det räknas även som stöld.

 

Uppdaterad huspärm "TNS huspärm 2022" finns nu under respektive flik.

 

Information och fiberkartor samt handlingsplan vid en ev. fiberskada finns under fliken "Allmän info".

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Detta är en sluten grupp och här kan boende med en vänlig ton, informera och kommentera allt som har med området att göra.