Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk på problematiken med försäkringsbolagen vid ev. stöld, då platserna inte är avdelade med t.ex. nät.

 

 

 

All laddning är strängeligen förbjuden i våra Radgarage, som t.ex. bilbatteri, elbil, elcykel etc, p.g.a. stor brandrisk och dessutom är det stöld.

 

Föreningen har ett nytt kundnr. hos Måleriservice. Vid behov kontakta styrelsen.

 

Det är roligt att många är inne och tittar på vår hemsida. Hittills i år har 62 st varit inne. Rekord året är 2015 med 1775 st besökare.

 

Den 25 maj 2018 kom det en ny PUL, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.

Ett dokument ang. detta och TNS personuppgift hantering finns under fliken "Allmän info".

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan boende informera och kommentera allt som har med området att göra.