Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk på problematiken med försäkringsbolagen vid ev. stöld, då platserna inte är avdelade, med t.ex. nät.

 

 

 

 

Det är roligt att många är inne och tittar på vår hemsida. Hittills i år har 468 st varit inne. Rekord året är 2015 med 1775 st besökare.

 

 

En ny uppdaterad Huspärm 2018, och årsstämmoprotokoll 2018, finns nu under respektive flik.

 

 

Den 25 maj 2018 kommer det en ny PUL, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen.

Ett dokument ang. detta och TNS personuppgift hantering finns nu under fliken "Allmän info".

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan boende informera och kommentera allt som har med området att göra.

 

TREVLIG SOMMAR!

önskar Styrelsen