Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk på problematiken med försäkringsbolagen vid ev. stöld, då platserna inte är avdelade, med t.ex. nät.

 

  

Ny uppdaterad "Huspärmen 2017" finns nu under motsvarande flik. Uppdaterade sidor är 7, 8 & 14.

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan vi informera och kommentera allt som har med vårt område att göra.