Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk på problematiken med försäkringsbolagen, då platserna inte är avdelade, med t.ex. nät.

 

 

 

 VIKTIGT MEDDELANDE TILL BOENDE PÅ VAPENHUSGATAN!

Måndagen den 18/9 kommer Erlands Gräv att påbörja ombyggnaden av lekplatsen och grönområdet på Vapenhusgatan. Detta innebär bl.a. att redan på lördagen den 16/9 kommer gästparkeringen på Vapenhus att stängas av. Radgaragen kan ev. komma att beröras under perioder, bl.a. p.g.a. transporter. Se även utdelad information under fliken "Allmän info". 

 

Ny uppdaterad "Huspärmen 2017" finns nu under motsvarande flik. Uppdaterade sidor är 7, 8 & 14.

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan vi informera och kommentera allt som har med vårt område att göra.