Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk även på problematiken med försäkringsbolagen (vid ev. stöld), då platserna inte är avdelade med t.ex. nät.

 

 

  

All laddning är strängeligen förbjuden i våra radgarage, som t.ex. bilbatteri, elbil, elcykel etc, p.g.a. stor brandrisk och det räknas även som stöld.

 

 

Årsmötesprotokoll 2023 finns nu utlagd under respektive flik. 

 

 

Vårens städdag kommer att hållas den 27 maj. Samling kl. 09.00 i Servicehuset. Då hjälps vi alla åt att städa och underhålla vårt fina område.

 

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Detta är en sluten grupp och här kan boende med en vänlig ton, informera och kommentera allt som har med området att göra.