Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk på problematiken med försäkringsbolagen, då platserna inte är avdelade, med t.ex. nät.

 

 

 

Vårens städdag blir lördagen den 6/5, med start kl. 09.00 i Servicehuset.

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan vi informera och kommentera allt som har med vårt område att göra.