Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk på problematiken med försäkringsbolagen, då platserna inte är avdelade, med t.ex. nät.

 

 

 

Med start onsdagen den 7 juni kommer ATS Kraftservice AB, att påbörja ett större underhålls- och ombyggnadsarbete av ”elhuset” på Mittskeppsgatan. Det kommer att bli en hel del markarbete. Se info under fliken "Allmän info" + lappar uppsatta vid "elhuset".

Frågor? Kontakta:

ATS Kraftservice AB

Dejan Radovanovic

Mobil: 0733-847446

E-mail: dejan.radovanovic@atskraftservice.se

 

 

Den 7 juni startar även ett ombyggnadsarbete av all stolpbelysning + lamporna över infotavlorna, till LED. 

 

 

Ny uppdaterad "Huspärmen 2017" finns nu under motsvarande flik. Uppdaterade sidor är 7, 8 & 14.

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan vi informera och kommentera allt som har med vårt område att göra.

 

 

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA EN

GLAD SOMMAR!